Ուղեկցողի ընտրություն

Ուղեկցողի ընտրությունը կատարվում է նկ. 1-ի օգնությամբ:

Նկ. 1

Ա տիրույթում առկա են 4 ուղեկցողներ, որոնցից մեկին անհրաժեշտ է ընտրել որպես Ձեզ ուղեկցող և, որի համար անհրաժեշտ է մատնահարվածել տվյալ ուղեկցողի պատկերին:

Ըստ Ձեր ընտրության, ստորև` 1-1, 2-1, 3-1 կամ 4-1 տիրույթներից որևէ մեկում կհայտնվի նշում (տվյալ դեպքում նշվել 3-1 ուղեկցողը), և հետագա բոլոր էջերում կուղեկցի Ձեզ էջի աջ անկյունում` Բ տիրույթ:

Սեղմելով Շարունակել հրամանին, էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 2:

Նկ. 2