Մասնագիտություններ


Նկ. 1

Նկ. 1Գ տիրույթից սեղմելով Սկսել հրամանը, էկրանին կբացվի նոր էջ` նկ. 2:

Նկ. 2

Էջում առկա 1 պատկերագրին մատնահարվածելով, էջից էջ անցումը կուղեկցվի ձայնային ազդակով:

2 պատկերագրին մատնահարվածելով էկրանին կբացվի օգնության համակարգը:

3 տիրույթը ցույց է տալիս տվյալ օգտվողի անուն, ազգանունը:

4 պատկերագրին մատնահարվածելով, կարելի է դուրս գալ համակարգից:

Անհրաժեշտ է նշել Ա1 տիրույթի բոլոր տողերի Ա3 կամ Ա4 պատկերագիրը:

Արդյունքում` պատկերագիրը, կստանա հետևյալ տեսքը` :

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`

Բոլոր տողերում անհրաժեշտ է կատարել նշում:

Հակառակ դեպքում համակարգը թույլ չի տա անցնել հաջորդ էջ:


Այդ մասին համակարգը կզգուշացնի հատուկ հուշող պատուհանով` նկ. 3:
Նկ. 3

Սեղմելով Շարունակել հրամանը, էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 4:

Նկ. 4

Կատարելով անհրաժեշտ նշումները, սեղմել Շարունակել հրամանը:

էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 5:

Նկ. 5

Կատարելով անհրաժեշտ նշումները, սեղմել Շարունակել հրամանը:

էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 6:

Նկ. 6

Կատարելով անհրաժեշտ նշումները, սեղմել Շարունակել հրամանը:

էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 7:

Նկ. 7

Կատարելով անհրաժեշտ նշումները, սեղմել Շարունակել հրամանը:

էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 8:

Նկ. 8

Կատարելով անհրաժեշտ նշումները, սեղմել Շարունակել հրամանը:

Էկրանին կբացվի թեսթի ընտրության հաջորդ էջը, բայց արդեն մեկ բաժնով` նկ. 9:

Նկ. 9

Հաջորդ քայլով պետք է ընտրել Դ տիրույթի Սկսել հրամանը: