Ինքնագնահատում

Այս էջը նախատեսված է ինքնագնահատման համար:

Նկ. 1

Էջում առկա 1 պատկերագրին մատնահարվածելով, էջից էջ անցումը կուղեկցվի ձայնային ազդակով:

2 պատկերագրին մատնահարվածելով էկրանին կբացվի օգնության համակարգը:

3 տիրույթը ցույց է տալիս տվյալ օգտվողի անուն, ազգանունը:

4 պատկերագրին մատնահարվածելով, կարելի է դուրս գալ համակարգից:

Նկ. 1Դ տիրույթից սեղմելով Սկսել հրամանը, էկրանին կբացվի նոր էջ` նկ. 2:

Նկ. 2


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`

Այս էջում պետք է գնահատեք ինքներդ Ձեզ, այսինքն նշեք Դ1, Դ2, Դ3, Դ4, Դ5, Դ6, Դ7 սյուների պատկերագրերը:

Յուրաքանչյուր սյանը պետք է գնահատել բարձր, միջին կամ ցածր, ընդ որում բարձր և միջին գնահատականները ունեն 3 աստիճաններ:

Օրինակ`

Եթե Արհեստավորի ընդունակությունները ցանկանում եք գնահատել բարձր, ապա կարելի է այն գնահատել 7 միավոր (նշելով Դ2-1 պատկերագիրը), 6 միավոր (նշելով Դ2-2 պատկերագիրը), կամ 5 միավոր (նշելով Դ2-3 պատկերագիրը):

Եթե Արհեստավորի ընդունակությունները ցանկանում եք գնահատել միջին, ապա կարելի է այն գնահատել 4 միավոր (նշելով Դ2-4 պատկերագիրը), 3 միավոր (նշելով Դ2-5 պատկերագիրը), կամ 2 միավոր (նշելով Դ2-6 պատկերագիրը):

Եթե Արհեստավորի ընդունակությունները ցանկանում եք գնահատել ցածր, ապա այն գնահատվում է 1 միավոր (նշել Դ2-7 պատկերագիրը):

Դ8 տիրույթում նշվում է տվյալ սյան պատասխանի միավորը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`

Բոլոր սյուներում անհրաժեշտ է կատարել նշում Դ1-Բ, Դ1-Մ և Դ1-Ց տիրույթներում:

Հակառակ դեպքում համակարգը թույլ չի տա անցնել հաջորդ էջ:


Այդ մասին համակարգը կզգուշացնի հատուկ հուշող պատուհանով` նկ. 3:
Նկ. 3

Սեղմելով Շարունակել հրամանը, էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 4:

Նկ. 4

Կատարելով անհրաժեշտ նշումները, սեղմել Շարունակել հրամանը:

էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 5:

Նկ. 5

Այս էջը ցույց է տալիս թեսթի հակիրճ նկարագրությունը: