Հետաքրքրող ծրագրի ընտրություն

Օգտվողին հետաքրքրող ծրագիրը ընտրվում է նկ. 1 -ի միջոցով:

Նկ. 1


Ա
տիրույթում արտապատկերվում է համակարգում առկա ծրագրերի ցանկը` առանձին տողերով:

Յուրաքանչյուր տողին կից առկա է Մուտք հրամանը:

Անհրաժեշտ տողի Մուտք հրամանին մատնահարվածելով, էկրանին կբացվի նոր էջ` նկ. 2:

Նկ. 2