Հակիրճ նկարագրություն

Այս էջը ցույց է տալիս թեսթի հակիրճ նկարագրությունը:

Նկ. 1

Էջում առկա 1 պատկերագրին մատնահարվածելով, էջից էջ անցումը կուղեկցվի ձայնային ազդակով:

2 պատկերագրին մատնահարվածելով էկրանին կբացվի օգնության համակարգը:

3 տիրույթը ցույց է տալիս տվյալ օգտվողի անուն, ազգանունը:

4 պատկերագրին մատնահարվածելով, կարելի է դուրս գալ համակարգից:


Այս էջն ունի տեղեկատվական բնույթ:

Սեղմել Շարունակել հրամանը:

էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 2:

Նկ. 2

Այս էջն ունի տեղեկատվական բնույթ, և ցույց է տալիս արտածված կոդի` SAC, բացատրությունը:

Սեղմել Շարունակել հրամանը:

էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 3:

Նկ. 3

Այս էջն ունի տեղեկատվական բնույթ և ցույց է տալիս հետաքրքրող մասնագիտությունների ցանկը:

Սեղմել Շարունակել հրամանը:

էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 4:

Նկ. 4

Այս էջն ունի տեղեկատվական բնույթ, նկարագրության տեսքով:

Սեղմել Շարունակել հրամանը:

Էկրանին կբացվի թեսթի գրաֆիկական պատկերը` նկ. 5:

Նկ. 5


Սեղմել Շարունակել հրամանը:

Էկրանին կբացվի նոր էջ` նկ. 6:

Նկ. 6

Էջը կազմված է Ա և Բ մասերից:

Ա մասը լրացվում է օգտվողի կողմից, իսկ արդյունքում ձևավորվում է Բ մասը` համապատասխան միավորներով:

Սեղմել Շարունակել հրամանը:

Էկրանին կբացվի հաջորդ էջը` նկ. 7:

Նկ. 7

Այս էջը ձևավորվում է նկ. 6Բ տիրույթի միավորների արդյունքում և ունի տեղեկատվական բնույթ:

Սեղմել Շարունակել հրամանը:

Էկրանին կբացվի թեսթի հաջորդ էջը` նկ. 8 :

Նկ. 8

Այս էջն ունի տեղեկատվական բնույթ:

Սեղմել Շարունակել հրամանը:

Էկրանին կբացվի թեսթի ընտրության հաջորդ էջը, որը կիրազեկի Ձեզ թեսթի ավարտման մասին` նկ. 9:

Նկ. 9