ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎ

Գիտե՞ք արդյոք, թե ի՞նչ գործոններ պետք է հաշվի առնել մասնագիտության ընտրության գործընթացում:
Եթե՝ ոչ, ապա նայեք ստորև գծապատկերը։ Մասնագիտության ընտրության ժամանակ կարևոր են մի կողմից ձեր նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները, մյուս կողմից՝ կարողություններն ու ունակությունները։ Ձեզ վերաբերող գործոններն առանձնացնելուց հետո համադրեք դրանք աշխատաշուկայի պահանջարկի հետ։ Ընտրությունը պետք է պայմանավորված լինի ձեզ վերաբերող այս գործոնների ուղղությամբ ուժեղ կողմերի բացահայտմամբ և ձեր համայնքի/մարզի, երկրի նաև համաշխարհային աշխատաշուկաների մասին իրազեկմամբ:

Այլ կերպ ասած, սա մասնագիտական կողմնորոշման բանաձևն է և կարիերայում Ձեր հաջողության գրավականը։
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը