30.06.2017

Երևանի ավագ դպրոցների վերապատրաստում


 Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնում ավարտվեց Երևանի ավագ դպրոցների մասնագետների վերապատրաստումը: Վերապատրաստմանը մասնակցեց ընդհանհուր առմամբ 20 հոգի՝ սոց մանկավարժներ, հոգեբաններ և ՄԿԱ փոխտնօրեններ: 

Դասընթացները անցան ինչպես միշտ՝ ինտերակտիվ, հագեցած խողերով և քննարկումներով: Մասնագետները կազմեցին և ներկայացրին մասնագիտական կողմնորոշման մեկ դասընթաց: 

Մասնակիցները այսուհետ կիրականացնեն մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ աշակերտների համար իրենց դպրոցներու:

Դասընթացի վերջում նրանք լրացրեցին գնահատման հարցաթերթերը՝ դասընթացի արդյունավետությունը գնահատելու համար: Ստացված ինֆորմացիայի վերլուծությունը հնարավորություն կտա լրացնել բացթողումները և խուսափել թերացումներից:

Դասընթացավար՝ Շահանե Բեգլարյան:


Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը