26.08.2022

2022 թվականի օգոստոս ամսին Գյումրի քաղաքի դպրոցների մասնագետների վերապատրաստմամբ ամփոփեցինք ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործողության միջոցառումների ծրագրի 7.1 կետով սահմանված՝ ՀՀ Շիրակի մարզի բոլոր դպրոցների մանկավարժների վերապատրաստումը և անհրաժեշտ մեթոդական աջակցության տրամադրումը՝ 2022-23 ուս.տարում մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացները ներդնելու նպատակով:
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը