26.04.2016

Տպագրվել է ՄԿՄԿ-ի կողմից մշակված նոր ձեռնարկը

 

Տպագրվել է Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնի կողմից մշակված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում մասնագիտական կողմնորոշման ուղեցույցը»: ձեռնարկը նախատեսված է դպրոցների տնօրենների, փոխտնօրենների, սոցիալական մանկավարժների, հոգեբանների, նաև մանկավարժների համար:

Ձեռնարկի նպատակն է աջակցել դպրոցներում մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ներդրմանն ու ծառայությունների իրականացմանը, որոնք պետք է հասանելի լինեն աշակերտներին միջնակարգ կրթության ողջ ժամանակահատվածում: Այն կարող է հանդիսանալ նաև մեթոդական ուսումնաօժանդակ նյութ` մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների իրականացման համար:

Ձեռնարկը կտրամադրվի ՄԿՄԿ-ի կողմից վերապատրաստված մասնագետներին:
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը