12.10.2021

«Մանագիտական կողմնորոշման աշխատանքների իրականացումը հանրակրթության ոլորտում» թեմայով վերապատրաստված մանագետները կստանան շարունակական խորհրդստվություն և մեթոդական աջակցություն:
Կքննարկենք նաև մասնագետների կողմից արդեն իրականացված աշխատանքների ընթացքում առաջացած խնդիրները և դրանց լուծման այլընտրանքային եղանակները:Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը