06.04.2017

2017թ. փետրվար-մարտ ժամանակահատվածում թափուր աշխատատեղերի մասին առցանց և ճշգրտված հայտարարությունների վերլուծության մասին արդյունքները

 

Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնի տեղեկատվավերլուծական բաժնի կողմից շարունակվում են առցանց կայքերի թափուր աշխատատեղերի վերլուծությունները: Դիտարկվել և վերլուծվել են թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություններ հրապարակող թվով չորս կայքեր:       

 1. myjob.am
 2. careercenter.am
 3. hr.am
 4. jobfinder.am

 

Ամենապահանջված մասնագիտություններն են.

 1. Տեխնիկ-ծրագրավորող
 2. Ֆինանսիստ
 3. Տնտեսագետ
 4. Շուկայագետ/մարքեթոլոգ
 5. Հաշվապահ
 6. Մենեջեր՝ սպասարկման ոլորտի

 

Ստորև ներկայացվում է առավել շատ թափուր աշխատատեղ (շուրջ 5) առաջարկող գործատուների ցանկը.

 1. «Պանդոկ Երևան»  ՓԲԸ
 2. «Անելիքբանկ» ՓԲԸ
 3. «FXTM Armenia » ՓԲԸ
 4. «Կարաս ազգային սննդի ցանց» ՓԲԸ
 5. «Ֆինկա» ՓԲԸ

 

Վերլուծվել և համադրվել են նաև յուրաքանչյուր մասնագիտության և զբաղմունքի համար գործատուների կողմից ներկայացվող հիմնական պահանջները     /պահանջվող որակավորւմը, մասնագիտական կարողություններ, անձնային որակներ, առանցքային կարողություններ, մասնագիտական աշխատանքային փորձ/:

     Ստորև ներկայացվում է տեխնիկ ծրագրավորողի, ֆինանսիստի, հաշվապահի պահանջվող որակավորումները:

 

Տեխնիկ-ծրագրավորող մասնագիտության մեջ ամենապահանջված զբաղմունքներից առանձնացվել է անդրոիդ հավելվածների ծրագրավորողի պահանջվող որակավորումը - բարձրագույն կրթություն ինֆորմատիկայի /համակարգչային գիտության/, համակարգչային ճարտարագիտության ոլորտներում:

      Ֆինանսիստ մասնագիտության պահանջվող որակավորումը - բարձրագույն կրթություն /ֆինանսների, տնտեսագիտության, մարքեթինգի և կառավարման/  ոլորտներում:

     Հաշվապահ մասնագիտության պահանջվող որակավորումր - միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն /տնտեսագիտության, հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսների ոլորտում:
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը