Պրակտիկա Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնում

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանություն և սոց. մանկավարժ մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողները անցնում են իրենց պրակտիկան Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնում: Պրակտիկայի շրջանակներում ուսանողները ծանոթանում են Հայաստանում մասնագիտական կողմնորոշման գործուն համակարգին, սովորում մեթոդիկաներ պրակտիկ աշխատանքների համար, անց են կացվում տարբեր թրեյնինգներ և թերապիաներ:
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը