Մշտադիտարկման այցելություններ տարածաշրջանային պետ. քոլեջներ

2014թ սեպտեմբերի 22-24-ը Եվրոպական կրթական հիմնադրամի կողմից հրավիրված միջազգային փորձագետ`Քրիս Էվանսը, Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնի մասնագետի հետ համատեղ, մշտադիտարկման շարունակական այցելություններ են կատարվել Շիրակի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջներ: Հանդիպել համապատասխանաբար՝ տարածաշրջանային քոլեջների տնօրենների, կարիերայի պատասխանատուների և ուսանողների հետ: Այցի նպատակն էր նախապես մշակված մշտադիտարկման ցուցանիշներով հարցաշարի հիման վրա ուսումնասիրություն անցկացնել և տեղում գնահատել նշված հաստատությունների կարիերայի ստորաբաժանումների աշխատանքը: Մշտադիտարկման արդյունքները կներկայացվեն ամփոփելուց հետո:
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը