Նպատակ և գործառույթ

Կենտրոնի հիմնական նպատակը մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ծառայություններ իրականացնող կառույցներին

  • մեթոդաբանության ապահովում
  • համապատասխան մասնագետների կարողությունների և հմտությունների զարգացում՝ ոչ ֆորմալ ուսուցումների, ուսումնավարժանքների, քննարկումների միջոցով
  • համապատասխան մասնագետների շարունակական խորհրդատվության (սուպերվիզիա) տրամադրում

Կենտրոնի հիմնական գործառույթները`
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը