Խորհրդատվություն

Ընտանիքը և մասնագիտության ընտրությունը

Սեպտեմբերի մեկ: Ձեր մանկիկի ձեռքից բռնած` առաջին անգամ գնում եք դպրոց: Այդ օրվանից Ձեր ընտանիքում սկսվում է մի նոր ժամանակաշրջան:

 • Ի՞նչ քայլեր եք արեք Ձեր բալիկի աշխարհընկալման և կյանքի հմտությունների ձևավորման ուղղությամբ:
 • Բավարարե՞լ եք երեխայի բոլոր հարցերի պատասխանները:
 • Ապահովե՞լ եք նրա բազմակողմանի աշխարհաճանաչումը:
 • Ստեղծե՞լ եք հնարավորություններ տարբերակելու երևակայականն ու իրականը:
 • Փորձե՞լ եք ճանաչել Ձեր բալիկին:
 • Պարզե՞լ եք նրա հնարավոր ուժեղ և թույլ կողմերը, անձնային առանձնահատկությունները:

Տարրական դպրոցում կրթություն ստանալու առաջին քայլերը հաղթահարված են: Ձեր երեխան շարունակում է ուսումը միջին դպրոցում.

 • Պարզե՞լ եք` ինչ նախասիրություններ և հետաքրքրություններ ունի նա, ո՞ր առարկաներն է սիրում և ինչո՞ւ:
 • Ուսուցչին է շատ սիրում:
 • Ավելի նախընտրում է կարդալ-պատմել, քան թվաբանական աղյուսակը սերտել:
 • Հետաքրքրում է կենդանիների աշխարհը, նրանց ֆիզոլոգիական կառուցվածքը:

Որպես ծնող` ի՞նչ աշխատանքներ եք տարել երեխայի մասնագիտական հակումները զարգացնելու ուղղությամբ:

 • Ճանաչողական այցեր աշխատավայրեր, որտեղ երեխան կարող է տեսնել տարբեր մասնագիտություններով ամբողջական գործընթացներ,
 • Տեղեկատվություն մասնագիտությունների և զբաղմունքների մասին,
 • Ծանոթացում տարբեր մասնագետների հետ և նրանց աշխատանքային գործունեությանը:

Ձեր երեխան արդեն սովորում է միջին դպրոցի ավարտական դասարանում: 

 • Արդյոք կողմնորոշվե՞լ է Ձեր տղան կամ աղջիկը` ինչ մասնագետ է ուզում դառնալ:
 • Իր անձնային առանձնահատկություններին համապատասխանու՞մ է նրա նախընտրած մասնագիտությունը:
 • Որքանո՞վ  Է Ձեր ազդեցության գործոնը:
 • Ի՞նչ խորհուրդ եք տալիս Ձեր երեխային հիմնական դպրոցն ավարտելուց հետո (որտե՞ղ սովորել, որտե՞ղ աշխատել, ինչո՞վ զբաղվել):
 • Համակարծի՞ ք եք արդյոք Ձեր երեխայի մասնագիտության ընտրության որոշման հետ:
 • Օգտվե՞լ եք արդյոք մանագիտական կողմնորոշման կենտրոնի խորհրդատվական ծառայություններից:
 • Տեղեկացվա՞ծ եք արդյոք Ձեր երեխայի նախընտրելի մասնագիտության ուսման հնարավորություններին (ավագ դպրոց, քոլեջ, արհեստագործական ուսումնական հաստատություններ, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, մասնագիտական ուսուցում):

Ինչպե՞ս եք գնահատում Ձեր երեխայի հնարավորությունները հետագայում տվյալ մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելու հարցում:

 • Հաշվի՞եք առել աշխատաշուկայի պահանջարկը մասնագիտություն ընտրելիս:
 • Տեղեկացվա՞ ծ եք, թե աշխատաշուկայում ո՞ր մասնագիտություններն են պահանջարկ վայելում:
 • Տեսնու՞ մ եք Ձեր երեխայի ընտրած մասնագիտության հեռանկարի հնարավորությունները:

 

 

 

Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը