ՕԳՏԱԿԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Հարգելի՛ երիտասարդ,
    Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո կարող եք ստանալ Ձեր մասնագիտության ընտրությանը, վերապատրաստմանը, կրթությանն ու ուսուցմանն, ինչպես նաև զբաղվածության ապահովմանն ուղղված ծառայություններ։  
Ձեր կարիերայի ճիշտ պլանավորմանն ուղղված ծառայությունները ներառում են՝

  • կարողությունների և կարիքների գնահատում,
  • մասնագիտական կողմնորոշում, 
  • կարիերայի պլանավորման խորհրդատվություն, 
  • տեղեկատվություն՝ թափուր աշխատատեղերի մասին, 
  • ըստ կարիքի՝ աշխատանքի ուղղորդում,
  • տեղեկատվություն՝ մասնագիտական կրթություն և ուսուցում ստանալու հնարավորությունների մասին,
  • ըստ հետաքրքրվածության՝ ուղղորդում մասնագիտական ուսումնական հաստատություն, 
  • ըստ բացահայտված կարիքի՝ ներգրավում զբաղվածության աջակցության պետական ծրագրերում: 

Վերոնշյալ ծառայությունները կտրամադրվեն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Միասնական սոցիալական ծառայության 49 տարածքային կենտրոնների միջոցով։ Դրանցից օգտվելու համար անհրաժեշտ է զորացրվելուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, դիմել Միասնական սոցիալական ծառայության բնակության վայրն սպասարկող տարածքային կենտրոն:

Ծրագիրն իրականացվում է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու Պաշտպանության նախարարության համատեղ նախաձեռնության շրջանակում։ 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը