Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում /սերտիֆիկացում/