Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում