Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջ

Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, հեռ. (0263) 3-36-59, 3-25-35


Դասավանդում տարրական դասարաններում 0312

Հայոց լեզվի դասավանդում 0302
Ռուսաց լեզվի դասավանդում 0303
Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի) 0603
Բանկային գործ 0604
Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2401
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 1705
 Իրավագիտություն 0201

 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը