Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Վանաձորի N 1 արհեստագործական ուսումնարան

 

Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Դեմիրճյան փող., 5շենք, հեռ. 093-02-22-21

Դիզայն (ըստ ճյուղերի) 0514
Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա 1207
Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) 2401
Կամուրջների շինարարություն 2908
Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքեր 2907
Հասարարական սննդի սպասարկման կազմակերպում 2311Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը