Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Ուսանողական փող., 9 շենք, հեռ. (374322)2-83-85


Իրավագիտություն 0201

Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի) 0602
Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2401
Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն 2604
Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում 2902
Գյուղատնտեսագիտություն 3102
Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում 3106

 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը