Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Լոռի, Վանաձոր, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի փող., 36 շենք, հեռ. 4-63-87, 28-15-92


Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (կառավարում`  մենեջմենթ) 071700

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 051100

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն, հայերեն 032300

Իրավագիտություն (մանկավարժություն) 030500

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա 010500

Մանկավարժություն և հոգեբանություն 051000

Անգլերեն լեզու և գրականություն 031300

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 032100

Սոցիալական մանկավարժություն 051300

Ռուսաց լեզու և գրականություն 032400

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն 050600

Կերպարվեստ և գծագրություն 050800

Հայոց լեզու և գրականություն 031000

Երաժշտական կրթություն 050700
Դեղագործական քիմիա 021000

Աշխարհագրություն 020400

Կենսաբանություն 020200

Կառավարում 080200

Պատմություն 030400

Լրագրություն 030600

Ինֆորմատիկա 050200

Մաթեմատիկա 010100
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը