Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

 

Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան, Տիգրան Մեծի փող., 47շենք, հեռ. (0256) 2-22-80, 2-24-17 

Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի) 0602
Ապրանքագիտություն (ըստ համասեռ ապրանքների խմբերի) 0612
Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2401
Անասնաբուժություն 3104
Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն 2604Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը