Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Սպիտակի պետական քոլեջ

Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Իտալական թաղամաս, հեռ. (0255) 2-37-11, 2-31-83 


Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Հայոց լեզվի դասավանդում 0302
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի
ծրագրային ապահովում 2203
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 0307
Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում 3106
Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) 2401Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը