Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Սպիտակի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Խնկոյան փող., 30ա շենք, (0-225) 2-16-16


Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601

Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի) 0602
Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2401
Գյուղատնտեսագիտություն 3102
Անասնաբուժություն 3104

 


Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը