Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջ

Շիրակի մարզ, ք. Գյումրիի, Մանուշյան, 4-րդ թաղ., տուն 30, հեռ. (374312)31298


Սոցիալական ապահովության կազմակերպում 0202

Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Բանկային գործ 0604
Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր 2201
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի
ծրագրային ապահովում 2203
Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի
տեխնիկական սպասարկում 2204Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը