Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Շիրակի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Բուլվարային փող., 10ա շենք, հեռ.  (374312)6-52-27


Իրավագիտություն 0201

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2401
Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի) 0602
Ապրանքագիտություն (ըստ համասեռ ապրանքների խմբերի) 0612
Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա 2708

 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը