Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Մեղրու պետական քոլեջ

 

Սյունիքի մարզ, ք Մեղրի, հեռ. (02860) 28-92

Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Դասավանդում տարրական դասարաններում 0312
Իրավագիտություն 0201
Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2401

 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը