Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Երևան, Երևան, Նալբանդյան փող., 125 շենք, հեռ. 010- 521720


Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն (այդ թվում` պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքն-նություն, ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտ-ություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն)  081600

 Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցիպալ կառավարում, զբոսաշրջության կառավարում, հակաճգնաժամային կառավարում) 080200

Ֆինանսներ (այդ թվում` մաքսային գործ, արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում, բանկային գործ 080300

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում) 080400 

Վիճակագրություն  080500 

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում` աուդիտ) 081500
Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ 081100
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում 080600

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում 080800

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 081300
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ 080700

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն 081000

Հողագույքային հարաբերություններ 081200

Աշխատանքի տնտեսագիտություն 080900

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) 081700

Տնտեսագիտության տեսություն 080100
Ապահովագրական գործ 081400
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը