Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան

Երևան, Երևան, Տերյան փող., 105 շենք, հեռ. 010-375009


Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճյուղում) 080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քիմիական արդյունաբերության ճյուղում) 080600

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում 190200

Ջերմաէներգետիկա (ներառյալ` ատոմային էլեկտրական կայաններ և սարքավորումներ 140100

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 190300

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում) 080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (Էներգետիկայի ճյուղում) 080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) 080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում) 080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում) 080600

Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ և էներգետիկական մենեջմենթ 140300

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրա-տեխնոլոգիաներ 140500

Օգտակար հանածուների հետախուզում և մշակում 130100
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 010400

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա 011300

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում 071800

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն 081000

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում 150400

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն 200300

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 230100

Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա 290100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 090100

Տեղեկատվական անվտանգություն 090200

Ավտոմատացում և կառավարում 220200

Քիմիական տեխնոլոգիաներ 240100

Կիրառական մեխանիկա 150200

Էլեկտրոնային տեխնիկա 210100

Ռադիոտեխնիկա և կապ 210300

Էլեկտրաէներգետիկա 140200
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը