Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Երևան, Երևան, Տերյան փող., 74 շենք, հեռ. 52-45-41

 

Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 310716

Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն (գյուղարտադրանքի և պարենամթերքի) 311105

Ագրոնոմիա (այդ թվում` 310103-պտղաբուծություն և խաղողագործություն մասնագիտացմամբ) 310102

Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում 310511

Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն 310715
Փոխադրումների կազմակերպումն ու կառավարումն ագրոպարենային համակարգում 311003
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 190300

Անասնաբուծություն (այդ թվում` 310202-կենսատեխնոլոգիա մասնագիտացմամբ) 310201

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում 310504

Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 311103

Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն 310111

Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա 310703

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում 310404

Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում 310110

Ապահովագրական գործ (ագրոպարենային համակարգում) 310112

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա 310105

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն 310705

Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա 310707

Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում 310802

Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում 311112

Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում 311101
Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն 310301

Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ 311001
Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում 311102

Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա 310712

Հողաշինարարություն և հողային կադաստր 310901
Գյուղատնտեսության մեքենայացում 310801
Հողագույքային հարաբերություններ 081200

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն 311107

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա 310709

Ձկան և ձկնամթերքների տեխնոլոգիա 310710

Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 310708
Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա 310713

Բույսերի պաշտպանություն 310104

Անասնաբուժություն 310302

Ագրոէկոլոգիա 310506
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը