Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղ

Լոռի, Վանաձոր, ք. Վանաձոր, Շինարարների 12,  հեռ. 5-85-70

 

 

Ճարտարագիտության բակալավր, առկա/հեռակա ծրագրով.
1. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)**,   080600
2. Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում,   130100
3. Մետալուրգիա և նյութագիտություն,  150100
4. Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում,   150400
5. Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և  

    կառավարում**,   190300
6. Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա**,   230100
7. Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա,    260300
8. Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն**, 270100
9. Քիմիական տեխնոլոգիաներ*  **,  240100:

*  մասնագիտությունով 2014թ. առկա համակարգով ընդունելություն չի կազմակերպվելու,
** մասնագիտություններով կազմակերպվում է նաև հեռակա ընդունելություն:

 

Ճարտարագիտության մագիստրոսի  ծրագրով.
1. Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն, 270100
2. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)  080600:
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը