Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական

Երևան, Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 17 շենք, հեռ. 10-522604

 

 

Պարարվեստ (ժողովրդական և դասական պարեր, ժամանակակից պարահանդեսային պարեր) 070600

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության, ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ) 051100
Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (ժողգործիքների նվագախմբերի ղեկավարում) 071700

Շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն (նախադպրոցական) 051500

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (նախադպրոցական կրթության) 051100
Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն, այդ թվում 051500

Շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն (էրգոթերապիա) 051500

Ռեժիսուրա (հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա) 070300

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (կառավարում` մենեջմենթ) 071700
Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (փողային և էստրադային 071700

Էկոլոգիական քիմիա (Բնապահպանություն և բնօգտագործում) 020900

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (թանգարանային գործ և 071700

Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա) 070300
Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (օպերատորություն) 071700

Մանկավարժություն և հոգեբանություն (նախադպրոցական) 051000
Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (գեղարվեստական 071700

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 051100
Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն 051000
Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ 071500

Կերպարվեստ և գծագրություն (գծագրություն 050801
Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն 072300

Լրագրություն(հեռուստալրագրություն) 030600

Իրավագիտություն (մանկավարժություն) 030500
Հուշարձանների պահպանություն 071700

Մանկավարժություն և հոգեբանություն 051000
Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա 053400

Օլիգոֆրենոմանկավարժություն 051500

Լրագրություն(ռադիոլրագրություն 030600

Անգլերեն լեզու և գրականություն 031300

Գերմաներեն լեզու և գրականություն 031300

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 031300

Իսպաներեն լեզու և գրականություն 031300

Հայոց լեզու և գրականություն 031000

Ռուսաց լեզու և գրականություն 032400

Սոցիալական աշխատանք 040100

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն 050600

Սոցիալական մանկավարժություն 051300

Կերպարվեստ և գծագրություն 050800

Սուրդոմանկավարժություն 051500

Նվագախմբի ղեկավարում 071700

Երաժշտական կրթություն 050700

Տիֆլոմանկավարժություն 051500

Մշակութաբանություն 031400

Հատուկ հոգեբանություն 051500

Կիրառական արվեստ 071100

Աշխարհագրություն 020400

Լուսանկարչություն 071700

Կենսաբանություն 020200

Պատմություն 030400
Մաթեմատիկա 010100
Ինֆորմատիկա 050200

Բնագիտություն 050300

Լոգոպեդիա 051500

Ֆիզիկա 010600

Քիմիա 020100
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը