Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Էջմիածնի պետական քոլեջ

Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Աթարբեկյան փող., 1 շենք, հեռ. (374231)52016


Հայոց լեզվի դասավանդում 0302

 

Ռուսաց լեզվի դասավանդում 0303
Օտար լեզվի դասավանդում 0304
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 0307
Դասավանդում տարրական դասարաններում 0312
Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Բանկային գործ 0604
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի
ծրագրային ապահովում 2203
Գրադարանային գործ 0517

 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը