Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ

Երևան, Երևան, Բաբաջանյան փող., 9 շենք, հետ 010-62-57-00, 010-62-72-01


Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601

Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի) 0602
Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի) 0603
Բանկային գործ 0604
Իրավագիտություն 0201
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի
ծրագրային ապահովում 2203

 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը