Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Երևանի պետական հումանիտար-տեխնիկական քոլեջ

Երևան, Երևան, Տիգրանյան փող., 21 շենք, 010-25-05-24, 010- 20-06-18


Մասնագիտական ուսուցում (ըստ ճյուղերի) 0308

Իրավագիտություն 0201
Զարդային-կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ 0515
Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Վարսավիրական արվեստ 2304
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի
ծրագրային ապահովում 2203

 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը