Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Երևանի պետական համալսարան

Երևան, Երևան, Ալեք Մանուկյան փող., 1 շենք, հեռ. 010-37-50-49

 

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու 031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, ռուսաց լեզու 031200

Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն և հայերեն լեզուներ 032300

Թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ 032300

Թարգմանչական գործ՝ ռուսաց և հայերեն լեզուներ 032300

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն լեզուներ 032300

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 010400

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա 011300

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում 011400

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա 010500

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ 020500

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա 011100

Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա 011200

Միջազգային հարաբերություններ 030700

Անգլերեն լեզու և գրականություն 031300

Գերմաներեն լեզու և գրականություն 031300

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 031300

Իսպաներեն լեզու և գրականություն 031300

Իտալերեն լեզու և գրականություն 031300

Ռուսաց լեզու և գրականություն 032400

Սոցիալական մանկավարժություն 051300

Տնտեսագիտության տեսություն 080100

Ակտուար մաթեմատիկա 011000

Սոցիալական աշխատանք 040100

Ջրաօդերևութաբանություն  020600

Հայոց լեզու և գրականություն 031000

Հանրային կառավարում 032000

Արաբագիտություն 030800

Իրանագիտություն 030800

Թուրքագիտություն 030800

Մշակութաբանություն 031400

Արվեստաբանություն 031500

Աստվածաբանություն 031900

Դեղագործական քիմիա  021000
Մաթեմատիկա   010100

Կենսաբանություն  020200

Երկրաբանություն  020300

Աշխարհագրություն  020400

Կառավարում   080200

Լրագրություն 030600
Մեխանիկա 010800

Էկոլոգիական քիմիա 020900

Կենսաֆիզիկ 021200

Սոցիոլոգիա 040200

Կենսաքիմիա  021300

Կենսաինֆորմատիկա 021500

Փիլիսոփայություն 030100

Քաղաքագիտություն 030200

Հոգեբանություն 030300

Պատմություն 030400

Իրավագիտություն 030500

Ֆիզիկա  010600

Սերվիս  100100

Քիմիա  020100
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը