Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

Երևան, Երևան, Թումանյան փող., 42 շենք, հեռ. 10-530552

 

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, գերմաներեն լեզու 031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, ֆրանսերեն լեզու 031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու 031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, ռուսաց լեզու 031200

Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ 032300

Օտար լեզու և գրականություն, գերմաներեն լեզու 031300

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն լեզու և հայերե 032300
Օտար լեզու և գրականություն, ֆրանսերեն լեզու 031300

Օտար լեզու և գրականություն, անգլերեն լեզու 031300

Լեզվաբանություն, ֆրանսերեն լեզու 031100

Լեզվաբանություն, գերմաներեն լեզու 031100

Լեզվաբանություն, իտալերեն լեզու 031100

Լեզվաբանություն, անգլերեն լեզու 031100

Լեզվաբանություն, ռուսաց լեզու 031100

Ռուսաց լեզու և գրականություն  032400
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը