Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Տավուշ, Իջևան, ք. Իջևան, Ուսանողական փող., 3 շենք, հեռ. 3-22-02


Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա 010500

Բնապահպանություն և բնօգտագործում 020800

Մանկավարժություն և հոգեբանություն 051000

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 031300

Անգլերեն լեզու և գրականություն 031300

Տնտեսագիտության տեսություն 080100

Հայոց լեզու և գրականություն 031000

Կիրառական արվես 071100
Պատմություն 030400

Սերվիս 100100
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը