Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Դիլիջանի պետական քոլեջ

Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, հեռ. (02680) 43-80, 62-95

 
Դասավանդում տարրական դասարաններում 0312

Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Իրավագիտություն 0201
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 2203
Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում 2302
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 0307
Ապրանքագիտություն (ըստ համասեռ ապրանքների խմբերի) 0612
Հասարարական սննդի սպասարկման կազմակերպում 2311
Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2401
 

 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը