Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Գորիսի պետական քոլեջ

 

Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Ավանգարդ փող., 4 շենք, հեռ. (0284) 2-01-85 

Հայոց և օտար լեզուների դասավանդում 0301
Հայոց լեզվի դասավանդում 0302
Ռուսաց լեզվի դասավանդում 0303
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 0307
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի
ծրագրային ապահովում 2203
Քույրական գործ 0406
Մանկաբարձական գործ 0402
Նախադպրոցական կրթություն 0313

 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը