Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

 

Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Նոր Վանքի տափ 7 շենք, հեռ. (0284) 2-21-47, 2-00-05

Գյուղատնտեսության մեքենայացում 3106
Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի) 0602
Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում 3108
Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2401
Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում 3106Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը