Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Գյումրու պետական տեխնիկական քոլեջ

 

Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի , Տիգրան Մեծի փող., 29 շենք, հեռ. (0312) 2-19-00 


Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում

(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2401

Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2103
Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում 2902
Երկաթուղիների շինարարություն, երկաթգիծ և գծային տնտեսություն 2904Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը