Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Շիրակ, Գյումրի, ք. Գյումրի, Պ. Սևակի փող., 4 շենք, հեռ. 3-21-99

 

Մանկավարժություն և հոգեբանություն (նախադպրոցական) 051000

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 051100

Էկոլոգիական քիմիա (Բնապահպանություն և բնօգտագործում) 020900

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ (այդ թվում`կինեզիոլոգիա) 032100

Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն 050400

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն 032300

Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն և անգլերեն 032300

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 010400

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ 020500

Իրավագիտություն (մանկավարժություն) 030500

Մանկավարժություն և հոգեբանություն 051000

Գերմաներեն լեզու և գրականություն 031000

Անգլերեն լեզու և գրականություն 031000
Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 03100

Ռուսաց լեզու և գրականություն 032400

Հայոց լեզու և գրականություն 031000

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն 050600

Սոցիալական աշխատանք 040100
Կիրառական արվեստ 071100

Դեղագործական քիմիա 021000

Աշխարհագրություն 020400

Կենսաբանություն 020200

Կառավարում 080200
Պատմություն 0304000

Մաթեմատիկա 010100

Ինֆորմատիկա 050200

Լրագրություն 030600

Սերվիս 100100

Ֆիզիկա 010600

Քիմիա 020100
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը