Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Գավառի պետական համալսարան

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Ազատության փող., 1 շենք, հեռ. (374 264) 3 05 01

Կայքի հասցե` www.gsu.am Էլ. փոստ` info@gsu.aminfogsu@mail.ru


Կենսաբանություն 020200

Աշխարհագրություն 020400

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ 020500
Բնապահպանություն և բնօգտագործում 020800
Էկոլոգիական քիմիա 020900
Պատմություն 030400
Իրավագիտություն 030500
Հայոց լեզու և գրականություն 031000
Անգլերեն լեզու և գրականություն 031300
Ռուսաց լեզու և գրականություն 032400
Մանկավարժություն և մեթոդիկա /տարրական կրթության/ 051100
Ֆինանսներ 080300
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում 080600
Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ճյուղերի/ 081500
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 230100
Սերվիս 100100
Դեղագործական քիմիա 021000
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը