Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Արմավիրի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Երևանյան փող., 36 շենք, հեռ. (374237)62292


Գյուղատնտեսագիտություն 3102

Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի) 0602
Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն 2819
Ապրանքագիտություն (ըստ համասեռ ապրանքների խմբերի) 0612
Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն 2704
Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2401
Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի) 0603
Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Իրավագիտություն 0201

 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը