Մասնագիտությունների մոլորակ / Ուս. հաստատություններ /

Արթիկի պետական քոլեջ

Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Տոնականյանի փող., 33 շենք, հեռ. (0244) 5-27-57, 5-56-88, 5-18-12


Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում

(ըստ տրանսպորտի տեսակների) 2401

 

Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) 0601
Դասավանդում տարրական դասարաններում 0312
Նախադպրոցական կրթություն 0313
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 0307
Իրավագիտություն 0201

 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը