Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն