Մասնագիտությունների մոլորակ / Հումանիտար գիտություններ /

Ֆիզիկական կուլտուրա առողջական շեղում ունեցող անձանց համար (ադապտացված ֆիզիկական կուլտուրա և կինեզոլոգիա)
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը