Երկրաբանություն, օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում